Wij zijn aangesloten bij:

 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Al 10 jaar is Structurail een professioneel bewindvoerderskantoor in de regio Parkstad Limburg, gevestigd in Heerlen. Sinds begin 2015 heeft Structurail eveneens een vestiging in de regio Maastricht / Heuvelland.

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging PBI. Op een professionele wijze brengen wij uw financiele huishouding op orde. Hieronder wordt onder andere verstaan;

Het genereren van inkomen door onder andere;

- aanvragen toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, etc.);

- aanvragen van kwijtscheldingen (gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen);

- indienen van bijzondere bijstand / overige declaratieregelingen;

- het op orde brengen van uw belastingzaken.

- het in kaart brengen van uw schulden en opstarten van een schuldsaneringstraject.

Let op! U dient over een basisinkomen te beschikken, alvorens wij het bewind kunnen opstarten.

werkwijze

Intakegesprek:

Na aanmelding bij Structurail onvangt u binnen enkele dagen een uitnodiging voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Bij deze uitnodiging is als bijlage een checklist bijgevoegd, deze stukken dient u tijdens het intakegesprek te overleggen.
Aan de hand van deze gegevens en het luisteren naar uw verhaal proberen wij meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in uw financiele situatie en de oorzaken die ten grondslag liggen aan uw probleem. Wij bespreken samen met u en eventuele hulpverlener wat beschermingsbewind inhoudt en ook de consequenties voor u als client.

In geval van schulden zullen wij met u ook het schuldtraject bespreken.

Budgetplan:

Aan de hand van de gegevens die de bewindvoerder tijdens het intake gesprek heeft verzameld, wordt er een budgetplan voor de cliënt gemaakt. Het budgetplan is een belangrijke leidraad voor het beheer van inkomsten en uitgaven. Het budgetplan kan bij wijzigingen meteen worden bijgesteld.

Berekening vrij te besteden bedrag / leefgeld:

Zodra de inkomsten en uitgaven in beeld zijn gebracht door middel van het budgetplan zal blijken wat voor bedrag de cliënt maandelijks vrij te besteden heeft. Het vrij te besteden bedrag is het bedrag dat overblijft nadat alle vaste lasten en reserveringen zijn voldaan. Op basis van het vrij te besteden bedrag zullen afspraken worden gemaakt over de hoogte en frequentie van de uitbetaling van het leefgeld.

Openen nieuwe bankrekeningen:

Wanneer het beschermingsbewind is uitgesproken door de Rechtbank, zullen wij aan de hand van de beschikking een beheer- en een leefgeldrekening openen.De inkomsten van de cliënt worden voortaan naar de beheerrekening overgemaakt en hier worden de vaste lasten van voldaan.
Communicatie met betrokken organisaties:
Zodra het beschermingsbewind van start gaat worden alle betrokken organisaties aangeschreven waaronder uw uitkerende instantie/werkgever, de woningbouwvereniging, zorgverzekeraar, belastingdienst etc. Deze organisaties zullen worden verzocht om de correspondentie voortaan naar Structurail bewindvoering toe te zenden. Daarnaast worden zij er van op de hoogte gebracht dat de betalingen van de betreffende vaste lasten voortaan via Structurail bewindvoering verlopen. Indien u zelf nog post van deze organisaties ontvangt dient u deze naar de bewindvoerder toe te zenden.

Schulden:

Indien blijkt dat de cliënt schulden heeft zal er een inventarisatie worden gemaakt van het totaal aantal schulden. Indien blijkt dat de schulden oplosbaar zijn en binnen een redelijke termijn kunnen worden voldaan dan zal de bewindvoerder betalingsafspraken met de schuldeisers maken. Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie dan zal de bewindvoerder de cliënt begeleiden bij het aanvragen van een minnelijke of wettelijke schuldsanering.

 

10 jaar

Locatie:

Heerlen

Telefoon:
045 - 571 6011

Email:
info-heerlen@structurail.nl

Postadres:
Postbus 102
6400 AC Heerlen

Bezoekadres:
Akerstraat 71
6417 BJ Heerlen

 

 

Locatie:

Maastricht

Telefoon:
043 - 2050501

Email:
info-maastricht@structurail.nl

Postadres:
Postbus 5566
6202 XB Maastricht

Bezoekadres:
Florijnruwe 111-09
6218 CA Maastricht